Menu stron

Reklamacje i zwroty

Reklamacja towaru w sklep.rabex.eu

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
   
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje znajdują się w § 8 („Rekojmia” ) Regulaminu Sklepu Rabex.
   
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w celu żądania poprawienia usługi, wymiany towaru lub jego naprawy.
   
 4. Reklamacja powinna zostać złożona na „Formularzu Reklamacyjnym” sklepu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłana wraz z zakupionym towarem na adres sklepu:

  RABEX - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
  Jan Żurek i Krzysztof Żurek
  Raba Niżna 70, 34-730 Mszana Dolna

   
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w tym terminie oznacza to, iż Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
   
 6. Prawo Klienta do złożenia reklamacji wygasa w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru
  w sklepie.

Formularz reklamacji

 

Zwroty towaru w sklep.rabex.eu
 

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.
   
 2. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy.
   
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwróci wpłacone należności za towar, z wyłączeniem kosztów transportu. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Klienta lub w inny sposób ustalony przez strony.
   
 4. W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
   
 5.  Zwracana paczka powinna zawierać:
       
         * Zwracane produkty zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie
         * Wypełniony „Formularz zwrotu towaru”- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
         * Kopię faktury VAT/ paragon
          *Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).
   
 6.   Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres:
       

      RABEX - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
      Jan Żurek i Krzysztof Żurek
      Raba Niżna 70, 34-730 Mszana Dolna

   

 7. Klient zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

Formularz zwrotu

Płatności internetowe Dotpay
Strony internetowe Nowy Sącz